Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole

Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12