Kogudus

"Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Jh 3:16

Kuulume Eesti EKB Koguduste Liitu, mis ühendab kokku 82 kogudust. Liit on moodustatud koguduste abistamiseks koguduste töötegijate ettevalmistamisel, suurürituste korraldamiseks ning koostööks teiste kirikute ja Eesti riigiga.

Nädala sees käivad koos kodugrupid, et kasvada Kristuses Jeesuses ning olla osaduses kaaskristlastega ja koguduse sõpradega.

Jumalateenistuse aeg: Pühapäev kell 11:00