Juuni

Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Ap 2,21

Hea lugeja!

Nelipühapäeval, mille sündmusi jäädvustab Apostlite tegude raamat, aitab toimuvat lahti mõtestada apostel Peetrus. Püha Vaim on erakordsete väliste ilmingutega täitnud algkoguduse, ja nad on kõnelenud Jumala päästetööst paljudes keeltes. Nende keelte kõnelejaid oli tulnud pühadeks Jeruusalemma Rooma riigi mitmetest piirkondadest.

Peetrus tsiteerib prohvet Joeli ettekuulutust, milles räägitakse Jumala Vaimu väljavalamisest kõigi inimeste peale, sõltumata nende soost, staatusest või vanusest. Peetrus selgitab, et see kõik on seotud ristil tapetud Jeesuse ülesäratamisega surnuist ja Jeesuse poolt lubatud Püha Vaimu väljavalamisega oma kogudusele. Nüüd on võimalik kõigil inimestel pöörduda senisest elust ja uskumustest elava Jumala poole. Selle aluseks on tõotus, et ‘igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse’. Seda Jumal teeb Jeesuse tõttu, kes meie eest on ristil surnud. Algkristlaste tunnistus Päästjast Jeesusest Kristusest on Püha Vaimu mõjul levinud Jeruusalemmast kõikjale üle maailma. Sama tunnistus peab meie elu kaudu jõudma inimesteni Elva linnas ja vallas ja kaugemal.

Peeter Tamm


Arhiiv:

Mai 2019
Aprill 2019
Märts 2019
Jaanuar 2019
August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014