Juuli

Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.” Jh 11, 52

Loe lisaks

Juuni

Ja Issanda sõna levis üle maakonna.” Ap 13,49

Loe lisaks

Mai

Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” Lk 11,13

Loe lisaks

Aprill

Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda! ” 

 Ps 119, 154

Loe lisaks

Märts

Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. ” Rm 5, 8

Loe lisaks

Arhiiv