Detsember

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.“ Jh 1,17

Hea lugeja!

Läheneme aasta pimedaimale ajale. Mida pimedam aeg, seda kaugemale ulatub valguse kuma. Advendiaeg märgistab küünalde süütamise kaudu valguse mõju kasvamist.

Vaimses plaanis toimub võitlus valguse ja pimeduse vahel inimeste südames sõltumata aastaajast. Prohvet Jesaja tunnistab, et pimeduses elavale rahvale hakkab paistma valgus. See valgus on seotud Jumala saadetud valitseja sünniga. Miks on Jeesuse Kristuse tulek nii suure tähendusega, mitte ainult teda ootavatele, vaid kõigile inimestele?

Jeesuse Kristuse isikus astub Jumal inimestele lähedale, lähemale kui ei kunagi varem. Moosese kaudu on inimesed õppinud tundma Jumala seadust, mis näitab inimesele, et ta on üleastuja, eksija. Alles Kristuse kaudu kogeb inimene tõde Jumalast ja Jumala armastust. Jumala armu ja tõe kogemine saadab korda midagi, mida seadus kunagi ei suuda - inimese tahte ja motiivide muutumise, sisemise uuenemise.

Nüüd on vaja vaid paluda ja uskuda, ning võtta vastu Jumala arm ja Jumala tõde, mis on astunud meie juurde Jeesuse Kristuse isikus.

Peeter Tamm

pastor


Arhiiv:

August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014