Detsember

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse,” Jh 1,12

Hea lugeja!

Advendiaeg on saabunud. See tunnistab Issanda Jeesuse tulekust siia maailma ja innustab meid valmistuma Tema taastulekuks.

Jeesus tulek meie maailma tähendab seda, et inimese elu katsumused ja kannatused ei ole temast mööda läinud. Kui ta väike oli, pidi tema pere põgenema verejanulise kuninga kättemaksu eest Egiptusesse ja seal põgenikena elama. Palestiina alale tagasi tulnud ja kuulutustööd alustanud Jeesus nägi, et teda ka oma rahva seas ei peeta omaks, vaid tõrjutakse. Siiski olid mõned inimesed, kes kogesid Jumala puudutust Jeesuse sõnade ja tegude kaudu. Nemad uskusid Jeesust ja asusid teda järgima. Nemad saidki meelevalla astuda Jumala perekonna liikmeks usu ja meeleparanduse ehk pattudest loobumise kaudu. Sama tee on avatud meile.

Advendi ja jõulude ajal tuletame meelde, et sõim on tühi ja haud on tühi. Jeesus kasvas üles, et esitada inimestele kutse astuda Jumala riiki usu ja meeleparanduse kaudu. Peale ristisurma tõusis Jeesus üles surnuist Jumala väe mõjul ja elab.

Peeter Tamm

pastor


Arhiiv:

August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014