Märts

Otsustage ise: kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat? Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud.” Ap 4,19-20

Hea lugeja!

Igal ajastul on riike ja ühiskondi, kus seatakse piiranguid südametunnistuse vabadusele. Piirangud puudutavad alati ka kristlasi.

Tsiteeritud sõnadega vastasid algkristlaste juhid juutide kõrgema astme kohtule, mis keelas neil rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Meil on suur eesõigus elada vabaduses, kus evangeeliumi kuulutusele ei ole seatud mingeid erilisi piiranguid. Ainsad piirangud peaksid olema sisemised. Meil tuleb hoolt kanda selle eest, et meie kuulutus Jeesusest ja meie elu kõneleksid ühte sõnumit, ja mitte kahte erinevat.

Samas tasub tõsiselt järele mõelda, kas saame endi kohta öelda sama. Kas meilegi on võimatu jätta rääkimata seda, mida Jeesus meie elus ja meie kaudu on teinud? Algkristlased teadsid, et nad vajavad Jumala julgustust, et oma ülesannet täita. Seda nad ühiselt palusid. Teeme seda meiegi, et tunnistada Jeesusest ja elada teistele õnnistuseks.

Peeter Tamm

Arhiiv:

Jaanuar 2019
August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014