Märts

Temas (Kristuses) on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda.” Ef 1,7

Hea lugeja!

Apostel Paulus kirjutab oma ringkirjas, et Jumal on meile mõelnud enne maailma rajamist. Enne inimese loomist on Jumal mõelnud pääseteele, mille kaudu pattulanguse tõttu Jumalast võõrandunud inimene pääseb tagasi Jumala lähedusse.

Inimesele on omane püüda erinevate religioonide ja usuliste praktikate kaudu ületada vahemaa, mis teda Jumalast eraldab. Jumal on aga seda ise teinud meie heaks, saates Kristuse inimeste maailma ja inimeste pattude lunastamiseks ristisurma. Nüüd ei ole enam põhjust otsida muid teid, et saavutada kontakti Jumalaga. Kristus kannatas ristil, et meie saaksime pattude andestuse ja uue elu Jumala armus.

Jumala päästev arm on Kristuse kaudu ilmunud kõigi inimeste heaks. Kristuse surm on toonud meile lunastuse ja tema ülestõusmine tunnistab Jumala väe suurusest Kristuses ja nende inimeste elus, kes temasse usuvad.

Peeter Tamm,

pastor


Arhiiv:

Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014