August

Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.“  Jh 8,36

Hea lugeja!

Meil on põhjust tänada Jumalat meie kodumaa vabaduse eest. Augustis möödub 27 aastat päevast, mil võisime taastada iseseisvuse. Me rahvas on elanud nüüd kauem iseseisvana kui kunagi varem viimase 800 aasta jooksul. See on ühtlasi olnud vabadus evangeeliumile ja evangeeliumi kuulutusele. Miks on see üks kõige olulisemaid vabadusi?

Jeesus ütleb oma kuulajatele, et igal ajastul orjastab inimesi patt. Patu tõttu inimene võõrandub Jumalast, kaasinimesest ja iseendast. Seda sõltumata riigikorrast ja ühiskonna väärtustest. Tõeline vabadus saab alguse inimese sisemuses ja väljendub inimese elus – suhetes, väärtustes, valikutes.

Tõeline vabadus saab alguse Jeesuse Kristuse valitsusest inimsüdames. Vaid Tema saab meid lepitada Jumalaga, andestada meie patud, ja juhtida meid elama täisväärtuslikku elu. Kristuse kaudu leiame osaduse Jumalaga, uuendatud suhte teiste inimeste ja iseendaga. Kristlased nii esimesel kui 21.sajandil tunnistavad, et Jeesus Kristus on ainus isik, kelle kaudu kogeme tõelist vabadust.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Juuli
Järgmine
September