Märts

Temas (Kristuses) on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda.” Ef 1,7

Hea lugeja!

Apostel Paulus kirjutab oma ringkirjas, et Jumal on meile mõelnud enne maailma rajamist. Enne inimese loomist on Jumal mõelnud pääseteele, mille kaudu pattulanguse tõttu Jumalast võõrandunud inimene pääseb tagasi Jumala lähedusse.

Inimesele on omane püüda erinevate religioonide ja usuliste praktikate kaudu ületada vahemaa, mis teda Jumalast eraldab. Jumal on aga seda ise teinud meie heaks, saates Kristuse inimeste maailma ja inimeste pattude lunastamiseks ristisurma. Nüüd ei ole enam põhjust otsida muid teid, et saavutada kontakti Jumalaga. Kristus kannatas ristil, et meie saaksime pattude andestuse ja uue elu Jumala armus.

Jumala päästev arm on Kristuse kaudu ilmunud kõigi inimeste heaks. Kristuse surm on toonud meile lunastuse ja tema ülestõusmine tunnistab Jumala väe suurusest Kristuses ja nende inimeste elus, kes temasse usuvad.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Veebruar
Järgmine
Aprill