Oktoober

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ 1Pt 4,10

Hea lugeja!

Kõigil inimestel on andi millegi jaoks. Peetrus ütleb, et annid on antud meile selleks, et teenida teisi inimesi ja selle kaudu Jumalat. Andidega on üks huvitav lugu. Me oleme need saanud Jumalalt. Tõtt-öelda, meil ei ole midagi, mida me ei oleks saanud. See peaks aitama meil olla alandlikud. Lisaks panema tähele, mida andide Andja nende kasutamise kohta ütleb. Märkame sedagi, et annid on erinevad. Inimesed on erinevad ja samuti nende kaudu toimivad annid. Siingi suunab meid Jumala Sõna.

Meie igaühe annid aitavad märgata ja tunnistada Jumala mitmesugust armu. Jumala arm on mitmekülgne, sellel on mitmeid tahke. Nii nagu sügisandides peegeldub Looja loomingu rikkus ja mitmekülgsus, nii ka Jumala kingitud andides inimestele väljendub Tema armu mitmekülgsus. Siis, kui me Tema antud ande kasutame. Teiste inimeste õnnistuseks, meie endi vaimulikuks kasvuks ja Jumala austuseks.

Peeter Tamm,

pastor

Oktoobri kuukiri
Eelmine
September
Järgmine
NOVEMBER