September

Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi; Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. ” Ps 73:28

 Hea lugeja!

Meie Jumal on kõikjal viibiv. Ometi oleme oma elus kogenud, et mitte igas olukorras ei ole me Jumala lähedal. Kas siis ikkagi on kohti, kus Jumalat ei ole? Jah, üks selline paik on inimese süda. Psalmist tõdeb, et Jumala asumine temale väga lähedal, tema südames, on suur õnn ja sellel on palju praktilisi väljundeid.

Riigil on piirid, mille ulatuses kehtib selle riigi meelevald. Praegu on Ukraina piiride sees suured alad, kus valitsuse võim ei kehti, sest keegi tugevam on sisse tunginud ja oma meelevalla kehtestanud. Eestil on piirid ja neid piire on lubanud kaitsta lisaks meie sõduritele maailma võimsaimate riikide relvajõud. Aga sellele piirile väga lähedal olles lakkab korraga töötamast Eesti riigi kaitse oma kodaniku suhtes.

Jumala riigil ja meelevallal on piirid. See ei tulene mitte Jumala piiratusest, vaid piiridest, mille sees kehtib jumalariigi kaitse. Inimesele on antud tohutu vabadus ja ka vastutus otsustada, kas jumalariigi piir kulgeb tema eest või tagant, kas ta on selle piiri peal või turvaliselt riigi südames, Jumala lähedal.

Jumala riiki ei saa keegi sisse tungida. Selles mõttes ei ole kristlase olukord võrreldav ei Ukrainaga ega ka meie kaitsepolitseinikuga. Küll aga on oht selles, et piir ei pruugi igas olukorras selgelt nähtav olla. Selle asemel, et suure energiakuluga pingsalt püüda määratleda piire või igavese eluga riskides neid katse-eksituse teel kombata, on turvalisem ja lihtsam hoida Jumala ligi.

Minu ja sinu õnn ei ole mitte olla Jumalast nii kaugel, kui veel lubatud, vaid nii lähedal, kui võimalk. Siis on lootus Issanda peal.

Peeter Liik

Eelmine
August
Järgmine
Oktoober